17/5/2024 AL
ĐVT: VND/Chỉ
LOẠI VÀNG
MUA VÀO
BÁN RA
999.9
7,200,000
7,440,000
980
7,040,000
7,300,000
Nhẫn SJC
7,300,000
7,540,000
610
4,280,000
4,580,000